/ náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ, ktorý má v pracovnom pomere viac ako 20 zamestnancov, je povinný podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti zamestnávať 3,2% ZŤP zamestnancov. Pokiaľ zamestnávateľ túto povinnosť neplní, musí štátu odviesť zvýšený odvod za nezamestnávanie ZŤP zamestnancov.

Výška odvodu štátu za nezamestnanie jedného ZŤP činí 1197,32 €. V prípade náhradného plnenia je suma za nezamestnanie jedného ZŤP 1064,29 €. Využitie náhradného plnenia je teda výhodnejšie o 133,03 €.

Výpočet výšky sumy, ktorú je možné využiť v rámci náhradného plnenia, spoločnosť vypočíta násobkom požadovaných ZŤP x 1064,29  €

Pre spoločnosť je výhodné využiť služby v rámci náhradného plnenia, namiesto platenia odvodu štátu. Okrem neplatenia tejto „pokuty“ spoločnosť získa službu, ktorá jej prinesie reálny prospech.

Na rozdiel od chránených dielní dodávajúcich tovary, pri ktorých je možné vrámci náhradného plnenia započítať iba cenu práce a nie samotných tovarov, sú služby poskytované chránenou dielňou Smart Chance uznávané ako náhradné plnenie v 100%-nej výške.

/ kalkulačka na výpočet náhradného plnenia

20
0