PERSONÁLNY AUDIT

Náš audit preskúma zákutia vašej firmy od strechy až po pivnicu. Ide o komplexnú analýzu ľudských zdrojov s dôrazom na efektivitu, na základe ktorej vyhodnotíme silné a slabé stránky.

Ako to robíme?

Začneme preštudovaním fungovania procesov vo vašej firme, následne kombinujeme viaceré metódy od rozhovorov, cez testovanie po procesuálnu analýzu. Výsledkom je záverečná správa, ktorá popisuje silné a slabé stránky a obsahuje konkrétne návrhy na zlepšenie.

Bližšie informácie o cieľoch, úlohách a priebehu personálneho auditu

Ďalšie služby

Recruitment & Headhunting
SMART TRAINING
ONLINE PSYCHODIAGNOSTIKA
TEAMBUILDINGY A DNI ZDRAVIA
SMART MARKETING